Pensel

Darparu gwasanaeth dylunio cymunedol fydd yn cynnwys gwasanaeth pensaerniol ac ymgynghorol sydd yn atebol I grwpiau a mudiadau cymunedol ynghyd ag unigolion o fewn y gymuned er mwyn:-

  • Gwella a/neu ddarparu adnoddau newydd o safon mwn modd strategol sydd yn ateb anghenion a dyheadauír gymuned ac y gellir eu fforddio.
  • Annog cyfanogiad llawn grwpiau defnydd, a phob rhan oír gymuned leol I gynnal a datblygu eu cymunedau.
  • Cynghori a chynorthwyo I sicrhau adnoddau I wireddu prosiectau.
  • Hybu datblydu sydd yn glen Iír amgylchedd ac fellyín gynaladwy.
  • To provide a community design service which includes architectural and consultancey services which is accountable to community groups, organisations and individuals within the community to:-

  • Improve and/or provide new quality resources in a strategic way which addresses the needs and aspirations of the community and which are affordable.
  • Promote the full participation or user groups and all sections of local community to sustain and develop their communities.
  • Advise and assist to secure resources to fulfil the projects.
  • Promote development which is environmentally friendly and sustainable.
  • Selwyn Jones - pensel@gn.apc.org