Pensel

Llanuwchlyn

Cyllido / Finance

Sawl Ffynhonell

Various sources
Gwasanaeth / Service

Yr elfen bensaerniol o ail ddatblygu’r neuadd ynghyd ag elfen o gynghori’r grwp. Yn cynnwys café cymunedol.

Architectural element of redevelopment of Hall including an element of advising the group. Includes a community cafe.

Yn ol / Back