Pensel

Neuadd Abergynolwyn

Cyllido / Finance

Sawl Ffynhonell

Various sources
Gwasanaeth / Service

Yr elfen bensaerniol o ail ddatblygu’r neuadd ynghyd ag elfen o gynghori’r grwp. Yn cynnwys café cymunedol.

Architectural element of redevelopment of Hall including an element of advising the group. Includes a community cafe.

Canolfan Gymunedol Capel Curig

Cyllido / Finance

Jigsaw, Cae, Loteri Cymunedol, Conwy, Parc

Gwasanaeth / Service

Ymarferiad Ymgynghoriad gymunedol i asesu’r defnydd potential y ganolfan sydd wedi cau. Yn cynnwys cegin cymunedol.
Gwasanaeth Pensaerniol Llawn.

Community consultation exercise to asses potential use for the building. Full Architectural Service. Includes community kitchen.

Y Caban Gerlan Bethesda

Cyllido / Finance

Cyngor Gwynedd / Ewropiaidd / WDA

Gwasanaeth / Service

Paratoi astudiaeth ymarferoldeb a gwasanaeth pensaerniol llawn, yn cynnwys darparu unedau gwyliau ar gyfer ymwelwyr.

Preperation of feasibility study and full architectural service including provision of sleeping accomodation for visitors.

Tudalen / Page123