Pensel

Sarn 02

Cyllido / Finance

Arian Ewropiaidd/Cynulliad
Gwasanaeth / Service

Yn dilyn llwyddiant a cynydd mewn defnydd yn dilyn yr ail ddatblygiad mae esxtyniad yn y brosoes o gael ei ddarparu.

Following the success of the redevelopment an extension is in the prosess of being developed

Llanrug

Cyllido / Finance

Wedi derbyn arian gan Loteri yr Cynnal

Funding secured from Lottery Cynnal
Gwasanaeth / Service

Paratoi astudiaeth ymarferoldeb yn cynnwys holiadur cymunedol
Gwasanaeth Pensaerniol Llawn

Preperation of feasibility study including community survey
Full Architectural Service

Golan I Darparu 2 weithdy / Provide 2 Workshops

Cyllido / Finance

Cist Gwynedd/Cymad

Gwasanaeth / Service

Paratoi astudiaeth ymarferoldeb a gwasanaeth Pensaerniol

Preperation of feasibility study and Architectural Service

Tudalen / Page123