Pensel

Canolfan Gymunedol Capel Curig

Cyllido / Finance

Jigsaw, Cae, Loteri Cymunedol, Conwy, Parc
Gwasanaeth / Service

Ymarferiad Ymgynghoriad gymunedol i asesuír defnydd potential y ganolfan sydd wedi cau. Yn cynnwys cegin cymunedol.

Community consultation exercise to asses potential use for the building. Full Architectural Service. Includes community kitchen.

Yn ol / Back