Pensel

Adnoddau i Glwb Pysgota

Cyllido / Finance

Mantell Gwynedd


Gwasanaeth / Service

Gwasanaeth Pensaerniol hyd dyluniad manwl.

Full Architectural up to detailed design.

Y Ty Gwydr Green House Bangor

Cyllido / Finance

WDA, Enfys a ffynhonnellau eraill.
WDA, Enfys and other sources.

Gwasanaeth / Service

Astudiaeth Ymarferoldeb a gwaith i gragen yr adeilad.

Feasibility Study and work to external fabric.

Tudalen / Page1