Pensel

Neuadd Clynnog

Cyllido / Finance

Cyngor Gwynedd


Gwasanaeth / Service

Gwasanaeth Pensaerniol Llawn.

Full Architectural Service.

Carmel

Cyllido / Finance

Cyllidwyd yr astudiaeth gan gronfa’r R.I.B.A. a’r Loteri.

Study funded by R.I.B.A. and Loteri
Gwasanaeth / Service

Paratoi astudiaeth ymarferoldeb. Ceisiadau am gyllido wedi eu cyflwyno.

Preperation of feasibility study. Funding applications submitted.

Neuadd Cemaes

Cyllido / Finance

Medrwn Môn

Gwasanaeth / Service

Paratoi astudiaeth ymarferoldeb.

Preperation of feasibility study.

Tudalen / Page12