Pensel

Neuadd Clynnog

Cyllido / Finance

Mantell Gwynedd


Gwasanaeth / Service

Astudiaeth Opsiynau / Ymgynghori.

Options Appraisal / Consultation.

Canolfan Noddfa Caernarfon

Cyllido / Finance

Cymunedau’n Gyntaf.

Gwasanaeth / Service

Gwasanaeth Pensaerniol Llawn.

Full Architectural Service.

Y Ty Gwydr Green House Bangor

Cyllido / Finance

WDA, Enfys a ffynhonnellau eraill.
WDA, Enfys and other sources.

Gwasanaeth / Service

Astudiaeth Ymarferoldeb a gwaith i gragen yr adeilad.

Feasibility Study and work to external fabric.

Tudalen / Page12