Pensel

Capel Bach Beddgelert

Cyllido / Finance

Cais llwyddiannus i ERDF Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad, Cyngor Gwynedd/ WDA

Successful applications to ERDF, Snowdonia National Park, Countryside and Council / WDA
Gwasanaeth / Service

Canolfan wybodaeth/ telefwthyn/ swyddfa. Yr elfen bensaerniol o addasu’r adeilad ynghyd ag elfen o gynghori’r grwp.

Information centre/ telecottage / office. Architectural element of adapting building including an element of advising the group.

Yn ol / Back