Pensel

Clwb Rygbi Nant Conwy - Ystafelloedd newid / Changing Rooms

Cyllido / Finance

Cais llwyddiannus i Sportlot ar gyfer y prosiect.


Scheme funded by Sportslot.
Gwasanaeth / Service

Gwasanaeth pensaerniol cyflawn. Y cynllun wedi ei gwblhau o fewn y gyllideb.

Full architectural service. Scheme completed within budget.

Oriel Glyn y Weddw

Cyllido / Finance

Cais llwyddiannus i’r Loteri celfyddydau/Bwrdd Croeso/Ewrop

Succesful bids for Lottery Arts/Tourist Board/Europe funding
Gwasanaeth / Service

Caffi, ystafelloedd aros ar gyfer cyrsiau, uwchraddio ayb.
Gwasanaeth Pensaerniol Llawn

Café, accommodation for courses, upgrading etc.
Full Architectural Service

Capel Bach Beddgelert

Cyllido / Finance

Cais llwyddiannus i ERDF Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad, Cyngor Gwynedd/ WDA

Successful applications to ERDF, Snowdonia National Park, Countryside and Council / WDA
Gwasanaeth / Service

Canolfan wybodaeth/ telefwthyn/ swyddfa. Yr elfen bensaerniol o addasu’r adeilad ynghyd ag elfen o gynghori’r grwp.

Information centre/ telecottage / office. Architectural element of adapting building including an element of advising the group.

Tudalen / Page1234