Pensel

Oriel Glyn y Weddw

Cyllido / Finance

Cais llwyddiannus i’r Loteri celfyddydau/Bwrdd Croeso/Ewrop

Succesful bids for Lottery Arts/Tourist Board/Europe funding
Gwasanaeth / Service

Caffi, ystafelloedd aros ar gyfer cyrsiau, uwchraddio ayb.
Gwasanaeth Pensaerniol Llawn

Café, accommodation for courses, upgrading etc.
Full Architectural Service

Yn ol / Back