Pensel

Hen Go-op Trawsfynydd 2

Cyllido / Finance

Cyllid wedi ei dderbyn o dan ERDF a ffynhonnellau eraill.


Funding secured ERDF and other sources.
Gwasanaeth / Service

Llefydd Aros i Ymwelwyr. Yr ail wedd yn cynnwys llefydd aros i ymwelwyr.

Accommodation for visitors. Architectural element of adapting building 2nd phase including accommodation for visitors.

Capel y Rhos, Llanrug

Cyllido / Finance

Cyllid wedi ei dderbyn o dan ERDF a ffynhonnellau eraill.

Funding secured ERDF and other sources.
Gwasanaeth / Service

Estyniad i ddarparu Ysgol Sul.

Extension for provision of Sunday School.

Tafarn y Fic Llithfaen

Cyllido / Finance

Arian Ewropiaidd / Gwynedd / Cynulliad / WDA

Funding from Tai Cymru, Barnados & TEC.
Gwasanaeth / Service

Estyniad iír dafarn. Gwasanaeth Pensaerniol Cyflawn.

Extension to a Co operative pub.

Tudalen / Page1234