Pensel

Penmaenmawr


Gwasanaeth / Service

Gweithio fel Pensaer.

Architect on planning for real project.

Rhosneigr

Cyllido / Finance

Jigsaw

Gwasanaeth / Service

Paratoi astudiaeth ymarferoldeb elfen cryf o ymgyghopri efo’r gymuned a sicrhau cyfranogiad.

Preperation of feasibility study including a strong element of community consultation and participation.

Golan II

Gwasanaeth / Service

Uwchraddio’r Neuadd.
Paratoi astudiaeth ymarferoldeb.

Upgrading of Hall.
Preperation of feasibility study.

Tudalen / Page123