Pensel

Meithrinfa Bethesda

Cyllido / Finance

Y prosiect ddim yn symud ymlaen.


Project not proceeding.
Gwasanaeth / Service

Astudiaeth ymarferoldeb. Adeilad amgylcheddol glen.


Feasibility study. Environmentally friendly building.

Meithrinfa Emlyn Castell Newydd Emlyn

Cyllido / Finance

Cyngor Sir Caerfyrddin.

Carmathenshire County Council.
Gwasanaeth / Service

Asrtudiaeth ymarferoldeb.

Feasibility study.

Yr Hen Felin Abergwyngregyn

Cyllido / Finance

Mantell Gwynedd

Gwasanaeth / Service

Asrtudiaeth ymarferoldeb.

Feasibility study.

Tudalen / Page123